برنده شدن در مناقصه احداث ساختمان دفاتر نمایندگان و مرکز ارتباطات مردمی مجلس شورای اسلامی

این پروژه شامل عملیات اجرایی سازه، معمـاری، تاسیسـات برقــی و تاسیسات مکانیکی ساختمان دفاتر نمایندگان و مرکز ارتباطات مردمی مجلس شورای اسلامی با زیر بنای ساخت حدود 000’80 متر مربع در 8 طبقه و با اسکلت فلزی و سیستم مهار بندی جانبی و قاب خمشی می باشد که در اسفند ماه سال 91 از سوی سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران به مناقصه گذاشته شد و در تاریخ 18/01/92 شرکت سامان بیس با مبلغ برآورد 000’000’000’250’2 ریال برنده این مناقصه مهم و استراتژیک گردید و بار دیگر بر آن شدیم تا توانمندی های خود را همچون گذشته به اثبات برسانیم و نشان برتری در پروژه های این مرز و بوم به یادگار بگذاریم.