انعقاد قرارداد احداث پایانه شرق

وجود پایانه شرق در محدوده تهرانپارس و خیابان دماوند واقع در شهرداری منطقه13، به دلیل دسترسی ها و سیستم حمل و نقل عمومی محدود، مشکلات زیادی را برای مسافران و ساکنین منطقه ایجاد نموده است.
از طرفی آلودگی صوتی و تراکم زیاد ترافیک و محدود بودن فضای ناوگان، سازمان حمل و نقل پایانه های استان تهران را بر آن داشت که نسبت به احداث پایانه جدید اقدام نماید. این مجموعه در مدت 15 ماه با همت کارکنان و پرسنل متخصص شرکت سامان بیس در محدوده بلوار شهید یاسینی احداث خواهد شد که در فاز اول احداث، ساختمان ترمینال، پارکینگ و محوطه مربوطه ساخته می شوند .